Make your own free website on Tripod.com

zhah_sastera
Home | Soalan Sastera SAGA dan HANG TUAH | Sekilas Info | Kandungan | Kesusasteraan Melayu Tradisional | Sastera Panji | Halaman Kenangan | Novel | Prosa tradisional

Soalan Sastera SAGA dan HANG TUAH

Soalan-soalan ramalan yang pernah keluar dalam Peperiksaan BGCE peringkat "A".
Siswa-siswa bolehlah menggunakan soalan berikut sebagai menguji kefahaman dan kesediaan anda dalam menghadapi peperiksaan. 

NOVEL SAGA

1.Bagaimana aspek teknik penceritaan dalam Novel Saga huraikan.

.

 2.Pengolahan plot dalam sesebuah novel memerlukan peristiwa-peristiwa yang disokong oleh sebab-musbab yang boleh diterima untuk novel itu menjadi kukuh. Bincangkan perkara ini dengasn berpanduankan Novel Saga.

 

 

3.Watak Rauf digambarkan sebagai manusia yang buruk perangai. Huraikan kenyataan ini seperti yang terdapat dalam Novel Saga.

 

 

4.Dalam Novel Saga jawatan ketua kampong yang diprgang oleh Pak Uteh Rahman tidak disenangi oleh orang dalam dan luar keluarganya. Huraikan sebab-sebabnya.

 

5.Salah satu faktor yang menyebabkan Hisyam mengikuti Rahmat pulang ke kampung adalah untuk merampas kembali kekasihnya, Munirah. Huraikan kenyataan ini seperti yang terdapat dalam Novel Saga

 

6.Dalam novel Saga, pengarang melukiskan persoalan wataknay dengan berkesan. Huraikan peranan watak Munirah dalam novel ini.

 

7.Dalam novel Saga Hisyam menghadapi pergulatan cinta segi tiga antara Munirah, Masita dan Salwa. Jelaskan

 

8.Masyarakat Kampung Batu Ragi masih mengamalkan amalan tradisi yang tebal. Berdasarkan novel Saga, jelaskan amalan tersebut dengan contoh-contohnya sekali.

 

9.Pengarang menggunakan teknik ‘penduaan’ bagi watak Rahmat-Hisyam dalam novel Saga. Huraikan dengan ringkas, penyatuan dan persamaan antara kedua watak-watak tersebut

 

HIKAYAT HANG TUAH

 

1.Di dalam Hikayat ‘Hang Tuah, watak Hang Tuah digambarkan sangat setia kepada Raja negeri Melaka. Berdasarkan beberapa contoh, bincangkan kesetiaan Hang Tuah  tersebut.

 

2.Beri pendapat kamu yang boleh membuktikan bahawa Hikayat Hang Tuah itu sebuah epik?

 

3.Ceritakan asal usul keluarga Hang Tuah dan peristiwa yang berlaku sehingga Hang Tuah dilantik menjadi biduanda istana.

 

4.Hang Tuah adalah satu watak yang unik, cekap dan bijak. Ini dapat dibuktikan terutama sekali ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya. Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai, jelaskan.

 

5.Sepertimana yang diceritakan di dalam Hikayat Hang tuah. Hang tuah adalah seorang ahli diplomatik yang berjaya. Dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai. Bincangkan kenyataan tersebut.

 

6.Di dalam Hikayat Hang Tuah terdapat beberapa watak binatang. Watak-watak ini telah mempengeruhi sebahagian besar perjalanan tekls tersebut. Bincangkan lima daripadanya.

 

7.Watak-watak wanita dalam Hikayat Hang Tuah lazimnya  digambarkan sebagai watak-watak yang lemah, pasif dan kurang berperanan. Namun begitu, gambaran watak Tun Teja agak berbesa daripada kelazimannya. Huraikan keistimewaan Tun Teja kalau dibandingkan dengan watak-watak wanita yang lain.

 

8.Dalam Hikayat Hang Tuah negeri Inderapura digambarkan sebagai sebuah negeri yang lemah. Sejauh manakah kebenaran kenyataan ini dengan berpandukan peristiwa-peristiwa yang berlaku di negeri Inderapura dalam hubungannay dengan negeri Melaka.

 

9.Hang Tuah dikatakan seorang tokoh yang lebih mementingkan golongan feudal daripada rakyat jelata, manakala Hang Jebat dianggap sebagai watak revolusioner dengan memperlihatkan siakp yang lebih realistik dan optimis.

Huraikan kenaytan ini dengan memberi contoh-contoh yang seusai.

 

10.Kemukakan hujah-hujah kamu untuk menyokong kenyataan bahawa Hang Jebat sebenarnya bukan pembela rakyat.

 

11.‘Tidak lain Hang Tuah ialah lambang kekuasaan dan kebesaraan Melaka. Bahaskan pendapat ini.

 

12.Dalam Hikayat Hang Tuah terdapat episod pengarang menggambarkan keluarbiasaan watak utamanya. Berdasarkan kepada beberapa peristiwa di dalam Hikayat ini Jelaskan ‘ keluarbiasaan’ watak Hang Tuah tersebut.